ugyintezes.szerencs.hu

2020. február 23.
vasárnap
Szöveg méret
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Honlap Adó ügyek

Tájékoztató

Email Nyomtat PDF

ADÓÜGYI OSZTÁLY

Osztályvezető: dr. Sável Katalin aljegyző

Elérhetőségek:

 • Telefon: +36 47 565 200
 • Email: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
Ügyintéző
Adóügyek Adó-és értékbizonyítvány Elérhetőség
Nagy Barbara Zita
A-LY S-ZS 47/565-299

Üzenetet küldök!

Királyné Merczi Edit M-ZS M-R 47/565-283

Üzenetet küldök!

Juhász Jánosné Szabálysértés, végrehajtás A-LY 47/565-291

Üzenetet küldök!

dr. Krajnyák Rita

Kereskedelmi és telepengedélyezési ügyek

 

47/565-272

Üzenetet küldök!

Ügyfélfogadási rend

hétfő 8.00 - 12.00
kedd nincs
szerda 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
csütörtök nincs
péntek 8.00 - 12.00

Tájékoztató anyagok letöltése

Tájékoztatók

Adózással kapcsolatos számlaszámok

Ügyintézési határidő:

Adóügyekben  az ügyintézési határidő  30 nap, amely legfeljebb  30 nappal  hosszabbítható meg.
Ezen az időszakon belül kerül sor az adó megállapítására, illetve a kérelem elbírálására, amiről az érintett adózó határozat, vagy végzés formájában értesül.

Jogorvoslati lehetőség:

A határozat vagy végzés ellen – ha törvény lehetővé teszi – az adózó a törvénysértő döntést megfellebbezheti. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül írásban kell benyújtani a döntést kibocsátó adóhatósághoz. A fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft ami az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített 11734145-15349882-03470000 számú illetékbeszedési számla javára, vagy az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken kell a fellebbezés benyújtásával egy időben teljesíteni.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogok:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok, és az adótitok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelezettsége, hogy ezek az adatok ne jussanak illetéktelen személyek tudomására.

Az adóhatóság a megismert személyes adatokat és az adótitkot csak akkor továbbíthatja más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy az érintet, ehhez hozzájárul.

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • Kezdeményezheti eljárás megindítását (részletfizetés, fizetési halasztás stb.), illetve kérelmét visszavonhatja

 • Eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;

 • Hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;

 • Eljárás során észrevételt tehet;

 • Eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt;

 • Betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;

 • A hatóság szükség esetén köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;

 • Jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen;

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • Hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;
 • Hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
 • Az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben bírság szabható ki az ügyféllel szemben;
 • Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről;

Az adókötelezettség magában foglalja:

 • a bejelentkezést
 • az írásbeli nyilatkozattételt az adókötelezettségről
 • az adó fizetését
 • az adatszolgáltatást

Csatolmányok:
 Adónaptár25 KbJan-1-1970 1:00am
 Kereskedelmi nyilvántartás508 KbFeb-28-2017 8:01am
 Nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely83 KbNov-13-2015 9:17am
 Piac nyilvántartás56 KbNov-13-2015 9:15am
 Szálláshely üzemeltetési nyilvántartás97 KbNov-13-2015 9:16am
 Telepengedély-nyilvántartás120 KbFeb-28-2017 8:02am
 Zenés-táncos nyilvántartás68 KbNov-13-2015 9:15am
Utoljára frissítve ( 2018 december 10. (hétfő) 10:28 )  

Ügyintézés

Email cím: ugyintezes@szerencs.hu

Információ és telefonos időpont foglalás:
47/565-240

Vonalban

Jelenleg 5 vendég olvas minket